Kontakt

CENTRUM MEDIACJI – INVENTUM
Plac Opatrzności Bożej 20 lokal nr 3
43-300 Bielsko-Biała

Piotr Waszek – tel. 609 355 910
email: inventum@onet.pl.