Mediacje gospodarcze

Przedmiot mediacji w sprawach gospodarczych

Najczęściej są to sprawy:

  • o zapłatę,
  • o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji,
  • o ochronę dóbr osobistych,
  • o odszkodowanie,
  • dotyczące własności intelektualnej,
  • dotyczące domen internetowych.

 

Korzyści z mediacji cywilnych

  • Mediacja stwarza przedsiębiorcom szansę na szybkie, tanie i ostateczne rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia – zwłaszcza, iż przedmiotem mediacji mogą być objęte także sprawy nie objete np. pozwem.
  • Mediacja pozwala także na utrzymanie dalszej współpracy biznesowej.
  • Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku dla obu stron.
  • Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.

.