Mediacje cywilne

Przedmiot mediacji cywilnych

Najczęściej są to sprawy:

 • o zapłatę,
 • o zniesienie współwłasności,
 • sprawy pracownicze,
 • o rozwiązanie lub niewykonanie umowy,
 • o podział majątku dorobkowego,
 • o dział spadku,
 • dotyczące sporów sąsiedzkich,
 • o ochronę dóbr osobistych.

 

Korzyści z mediacji cywilnych

 • Mediacja stwarza stronom szansę na szybkie, tanie i ostateczne rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.
 • Mediacja pozwala także na utrzymanie wzajemnych relacji.
 • Mediacja umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku.
 • Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.

.