Mediacja – czym jest, a czym nie jest.

Mediacja – czym jest
Mediacja jest stosunkowo niedrogim co do kosztów oraz szybkim, co do czasu trwania sposobem pozasądowego rozwiązywania sporów w sprawach rodzinnych, cywilnych oraz gospodarczych. W trakcie mediacji strony sporu (czasami więcej niż dwie) korzystając z pomocy mediatora próbują znaleźć porozumienie, które co do zasady jest zgodne z prawem, akceptowalne przez wszystkie strony i możliwe do wykonania.

Mediacja – czym nie jest
Mediacja nie polega na rozstrzyganiu sporu jak w przypadku postępowania sądowego czy też arbitrażowego. Mediator nie jest więc, ani sędzią, ani arbitrem w sprawie. Mediacja nie jest też w przypadku sporów rodzinnych rodzajem terapii itp. Mediacja nie ma za zadanie wykazanie kto w danym sporze ma rację, lecz jedynie znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy jest możliwe zawarcie porozumienia/ugody pomiędzy stronami sporu.

Zasady mediacji
Jest kilka bardzo ważnych zasad obowiązujących w mediacji. Oto podstawowe z nich.
Poufność – inaczej niejawność.